MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations!

30.5. - 3.6.2019


21. ročník festivalu je před námi. "Praha je zlatá loď na níž sluníčko v máji po nocích přespává..."
zpívá se v jedné písničce. A skutečně, jako se v květnu dívka rozvine do nebývalé krásy, tak i Praha omládne a roztančí se.
Od roku 1999 si tu dávají dostaveníčko reprezentanti mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik "Praha srdce národů."
Do hlavního města České republiky se sjedou hudebníci, zpěváci a tanečníci, aby nám svými vystoupeními přiblížili část toho, co bohatá studnice tradičního umění každého národa nabízí. Mezinárodní festival "Praha srdce národů" je největší společná akce národnostních menšin v České republice.
Na letošní ročník festivalu , ve dnech 30.5. - 3.6., přijalo pozvání více než 25 souborů různých národností ze světa. Představeny budou tradice: africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, mongolské, německé, polské, romské, rumunské, ruské, řecké, srbské, slovenské, tatarské, ukrajinské, vietnamské a židovské.
Součástí festivalu budou programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zazní převážně na Staroměstském a Václavském náměstí. V harmonii kontrastů zazní i sametové tóny.
Vyvrcholením festivalu bude sobotní GALAKONCERT, který se již tradičně koná ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.
Těšíme se na Vás !

21th edition of the festival is ahead.
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
In the city centre you can enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts.
More than 25 groups from the world accepted invitation this year.
You can see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Mongolia, Poland, Gypsies, Russia, Greece, Serbia, Slovakia, Romania, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival includes programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
Festival message from heart to heart with music, songs and dances will be presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - will traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater.
You are welcomed!

Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre,
reservation on email was also possible.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je SZ Limbora o.s., Asociace Etnica o.s. a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Kulturní sdružení občanů německé národnosti, Svaz Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONA FIDE, Detvan a další.

Directors:
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo
programový ředitel: Dr. Mária Miňová

Režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
Czech Tourism, ENA s.r.o. Perfect Parquet s.r.o., Pragomedika, TOP Hotel,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, M. a D. Milowský, ...

Mediální partneři: Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Stránky jsou ve vývoji. / Pages are in upgrading process.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© SZ Limbora 2019