MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů 2017!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations 2017!


19. ročník festivalu je za námi! (25.-28. 5. 2017)
Je to největší společná akce národnostních menšin v ČR, která se uskutečňuje již od roku 1999.
Na letošní ročník přijalo pozvání téměř 20 souborů z různých koutů světa.
Můžete vidět a slyšet tradice africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, německé, polské, romské, rumunské, ruské, řecké, srbské, slovenské, tatarské, ukrajinské, vietnamské, waleské a židovské.
Součástí festivalu jsou programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
V centru Prahy se můžete potěšit nádherným projevům tradičního lidového umění. Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zazní převážně na Staroměstském a Václavském náměstí.
Každoročním vyvrcholením festivalu je nedělní GALAKONCERT, který se již tradičně koná ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.


19th edition of the festival is over (May 25-28, 2017).
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
Almost 20 groups from the world accepted invitation this year.
You can see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Poland, Gypsies, Romania, Russia, Greece,
Serbia, Slovakia, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival includes programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
In the city centre you can enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts. Festival message from heart to heart with music, singing and dancing is presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - is traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater.

MFF PSN 2017 poster
Plakát ke stážení zde. / Download poster here.

Program festivalu ke stažení (pdf). / Download program here (pdf).

Scénář ke stážení zde. / Download schedule here.

Program festivalu
čtvrtek 25.5.:
V srdci Prahy ~ Staroměstské náměstí ~ 17:00
Jeden, dva, tři, my jsme bratři ~ Václavské náměstí - Můstek ~ 17:00
pátek 26.5.:
Harmonie kontrastů ~ Staroměstské náměstí ~ 17:00
Oživené tradice ~ Staroměstské náměstí ~ 19:00
Duhový svět ~ Václavské náměstí ~ 17:00
Kde domov můj (výstava) ~ Dům národnostních menšin
Setkání kultur (pro zvané) ~ Staroměstské náměstí ~ 21:00
sobota 27.5.:
Defilé ~ Mariánské, Staroměstské, Václavske nám. a okolí ~ 13:00
Roztančené náměstí ~ Staroměstské náměstí ~ 14:00
Klenotnice krásy ~ Staroměstské náměstí ~ 15:00
Od srdce k srdci ~ Václavské náměstí ~ 15:00
Folklórní maraton ~ Staroměstské náměstí ~ 15:30
Společenský večer (pro zvané) ~ Paspův sál ~ 20:00
Taneční dům ~ Paspův sál ~ 22:00
Klenoty tradic ~ Paspův sál ~ 23:00
neděle 28.5.:
Porozumění ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ 14:00
Souznění ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ 15:00
GALAKONCERT ~ DIVADLO NA VINOHRADECH ~ 19:00
Stará řemeslanových mistrů - Staroměstské náměstí
Změna programu vyhrazena.

Festival program / schedule
25 May Thursday:
In the heart of Prague ~ Old Town Square ~ 17:00
One, two, three, we are brothers ~ Wenceslas Square ~ 17:00
26 May Friday:
Harmony of contrasts ~ Old Town Square ~ 17:00
Living traditions ~ Old Town Square ~ 19:00
Rainbow World ~ Wenceslas Square ~ 17:00
Where is my home (exposition) ~ House of National Minorities
Gathering of cultures (invited only) ~ city centre ~ 21:00
27 May Saturday:
Parade ~ Marian, Old Town, Wenceslas Square and surroundings ~ 13:00
Dancing square ~ Old Town Square ~ 14:00
Treasure of beauty - Beauty show ~ Old Town Square ~ 15:00
Heart to heart ~ Wenceslas Square ~ 15:00
Folklore marathon ~ Old Town Square ~ 15:30
Joint evening party (invited only) ~ Paspuv hall ~ 20:00
Dancing house ~ Paspuv hall ~ 21:00
Jewels of tradition ~ Paspuv hall ~ 22:00
28 May Sunday:
Understanding ~ St. Salvator Church ~ 14:00
Consonance ~ St. Salvator Church ~ 15:00
GALA ~ VINOHRADY THEATRE ~ 19:00
Old crafts, new masters ~ Old Town Square ~ 15:30
Program may be subject to change.

Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre here,
reservation on email also avaiable.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je Asociace Limbora, Asociace Etnica a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Shromáždění Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONAFIDE, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem převzal / Auspicies:
velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss,
a radní hl. m. Prahy pro kulturu pan Jan Wolf.

Directors:
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo
programový ředitel: Dr. Mária Miňová

Režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, T. Urbanová, P. Fecenko, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.,

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
ENA s.r.o. Perfect Parquet s.r.o., Pragomedika, Delicato s.r.o.,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, ...
Mediální partneři: Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Pages are subject to change.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© Limbora 2017