MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations!

29.5. - 3.6.2019


21. ročník festivalu je již za námi. "Praha je zlatá loď na níž sluníčko v máji po nocích přespává..."
zpívá se v jedné písničce. A skutečně, jako se v květnu dívka rozvine do nebývalé krásy, tak i Praha omládne a roztančí se.
Od roku 1999 si tu dávají dostaveníčko reprezentanti mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik "Praha srdce národů."
Do hlavního města České republiky se sjeli hudebníci, zpěváci a tanečníci, aby nám svými vystoupeními přiblížili část toho, co bohatá studnice tradičního umění každého národa nabízí. Mezinárodní festival "Praha srdce národů" je největší společná akce národnostních menšin v České republice.
Na letošní ročník festivalu, ve dnech 29.5. - 3.6., přijalo pozvání kolem 30 souborů různých národností ze světa. Představeny budou tradice: africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, mongolské, německé, polské, romské, rumunské, ruské, řecké, srbské, slovenské, tatarské, ukrajinské, vietnamské a židovské.
Součástí festivalu budou programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zazní převážně na Staroměstském a Václavském náměstí - tentokrát i se sametovými tóny.
Vyvrcholením festivalu byl sobotní GALAKONCERT, který se již tradičně koná ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.
Na viděnou příště!

21th edition of the festival is over.
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
In the city centre you could enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts.
Around 30 groups from the world accepted invitation this year.
You could see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Mongolia, Poland, Gypsies, Russia, Greece, Serbia, Slovakia, Romania, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival includes programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
Festival message from heart to heart with music, songs and dances will be presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - was traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater.
See you next time!

MFF PSN 2019 poster
Plakát ke stážení zde. / Download poster here.

Výběr z programů festivalu:

V srdci Prahy ~ Staroměstské náměstí ~ čtvrtek 30.5. 17:00
Jeden, dva, tři, my jsme bratři ~ Václavské náměstí - Můstek ~ čtvrtek 30.5. 17:00

Harmonie kontrastů ~ Staroměstské náměstí ~ pátek 31.5. 14:00
Visegrad pod Vyšehradem ~ Václavské náměstí - Můstek ~ pátek 31.5. 14:00
Praha je krásná ~ Staroměstské náměstí ~ pátek 31.5. 16:00
Sametové tóny u Sv. Václava ~ Václavské náměstí ~ pátek 31.5. 16:00
Setkání kultur ~ TOP hotel ~ pátek 31.5. 20:00
Taneční dům ~ TOP hotel ~ pátek 31.5. 21:00
Společenský večer ~ TOP hotel ~ pátek 31.5. 22:00

Oživené tradice ~ Václavské náměstí ~ sobota 1.6. 13:00
OZVĚNY SAMETU - GALAKONCERT ~ Divadlo na Vinohradech ~ sobota 1.6. 19:00

Klenotnice krásy ~ Staroměstské náměstí ~ neděle 2.6. 12:00
Roztančené náměstí ~ Staroměstské náměstí~ neděle 2.6. 12:30
Setkání kontinentů ~ Staroměstské náměstí ~ neděle 2.6. 14:00
Porozumění ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ neděle 2.6. 14:00
Souznění ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ neděle 2.6. 15:00
Defilé ~ Mariánské - Staroměstské náměstí a okolí ~ neděle 2.6. 16:00
Od srdce k srdci ~ Staroměstské náměstí ~ neděle 2.6. 17:00

Tanec hrou ~ Klub Etnica
Kde domov můj ~ Dům národnostních menšin
Stará řemesla nových mistrů ~ Staroměstské náměstí

Změna programu vyhrazena.

Program selection:

In the heart of Prague ~ Old Town square ~ Thursday 30.5. 17:00
One, two, three, we are brothers ~ Wenceslas square - Můstek ~ Thursday 30.5. 17:00

Harmony of contrasts ~ Old Town square ~ Friday 31.5. 14:00
Visegrad under Vyšehrad ~ Wenceslas square - Můstek ~ Friday 31.5. 14:00
Prague is beautiful ~ Old Town square ~ Friday 31.5. 16:00
Velvet tones at St. Wenceslas ~ Wenceslas square ~ Friday 31.5. 16:00
Joint evening party ~ TOP hotel ~ Friday 31.5. 20:00
Dancing house ~ TOP hotel ~ Friday 31.5. 21:00
Meeting of cultures ~ TOP hotel ~ Friday 31.5. 22:00

Living traditions ~ Wenceslas square ~ Saturday 1.6. 13:00
Velvet echoes - GALAKONCERT ~ Theatre na Vinohradech ~ Saturday 1.6. 19:00

Treasure of beauty ~ Old Town square ~ Sunday 2.6. 12:00
Dancing square ~ Old Town square~ Sunday 2.6. 12:30
Meeting of continents ~ Old Town square ~ Sunday 2.6. 14:00
Understanding ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ Sunday 2.6. 14:00
Consonance ~ Kostel Nejsv. Salvátora ~ Sunday 2.6. 15:00
Defile ~ Mariánské - Old Town square a surroundings ~ Sunday 2.6. 16:00
Heart to heart ~ Old Town square ~ Sunday 2.6. 17:00

Dancing as a game ~ Etnica club
Where is my home ~ House of national minorities
Old crafts of new masters ~ Old Town square

Program subject to change.Program ke stážení zde. / Program to download here.

Scénáře ke stážení zde. / Schedules to download here.


Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre,
reservation on email was also possible.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je SZ Limbora o.s., Asociace Etnica o.s. a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Kulturní sdružení občanů německé národnosti, Svaz Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONA FIDE, DOMUS SM, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem nyní převzali / Auspicies:
Radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková
a velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss.

Directors:
programový ředitel: Dr. Mária Miňová
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo

Režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
Maďarský institut v Praze, Rumunský institut v Praze, Czech Tourism, ENA s.r.o., Perfect Parquet s.r.o., Pragomedika s.r.o., TOP Hotel,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, M. a D. Milowský, ...

Mediální partneři: Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Stránky jsou ve vývoji. / Pages are in upgrading process.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© SZ Limbora 2019