MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations!


21. ročník festivalu je před námi.
Je to největší společná akce národnostních menšin v ČR, která se uskutečňuje již od roku 1999.
V centru Prahy jste se mohli potěšit nádherným projevům tradičního lidového umění.
Na minulý ročník přijalo pozvání více než 20 souborů různých národností ze světa.
Představeny byly tradice: africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, polské, romské, ruské,
řecké, srbské, slovenské, tatarské, ukrajinské, vietnamské, waleské a židovské.
Součástí festivalu byly programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zaznělo převážně na Staroměstském a Václavském náměstí.
Každoročním vyvrcholením festivalu byl nedělní GALAKONCERT,
který se již tradičně konal ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.
Děkujeme!

21th edition of the festival is ahead.
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
In the city centre you cold enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts.
More than 20 groups from the world accepted invitation last year.
You could see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Poland, Gypsies, Russia, Greece,
Serbia, Slovakia, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival included programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
Festival message from heart to heart with music, singing and dancing was presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - was traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater.
Thank you!

Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre,
reservation on email was also possible.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je SZ Limbora o.s., Asociace Etnica o.s. a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Kulturní sdružení občanů německé národnosti, Svaz Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONA FIDE, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem nyní převzali / Auspicies:
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová
a velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss.

Directors:
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo
programový ředitel: Dr. Mária Miňová

režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
Czech Tourism, ENA s.r.o. Perfect Parquet s.r.o., Pragomedika, TOP Hotel,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, M. a D. Milowský, ...
Mediální partneři: Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Stránky jsou ve vývoji. / Pages are in upgrading process.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© SZ Limbora 2019