MFF PSN logo

Vítejte na stránkách mezinárodního festivalu Praha srdce národů 2018!
Welcome on pages of international festival Prague heart of nations 2018!


Jubilejní 20. ročník festivalu je za námi (24.-28. 5. 2018).
Je to největší společná akce národnostních menšin v ČR, která se uskutečňuje již od roku 1999.
Na letošní ročník přijalo pozvání 30 souborů a umělců z různých koutů světa.
MOhli jste vidět a slyšet tradice africké, běloruské, bulharské, české, maďarské, mexické, moravské, německé, polské, romské, rumunské, ruské,
řecké, srbské, slovenské, švédské, tatarské, ukrajinské, vietnamské a židovské.
Součástí festivalu byly programy hudby, tance, zpěvů (i duchovních), přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.
V centru Prahy jste se mohli potěšit nádherným projevům tradičního lidového umění.
Festivalové poselství od srdce k srdci hudbou, tancem a zpěvem letos zanělo převážně na Staroměstském a Václavském náměstí.
Každoročním vyvrcholením festivalu je GALAKONCERT, který se již tradičně konal ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech (sobota 26.5. 19:00).


20th edition of the festival is over (May 24-28, 2018).
It is the largest joint action of national minorities in the Czech Republic, which takes place since 1999.
30 groups and performers from the world accepted invitation this year.
You could see and hear traditions of of Africa, Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Mexico, Moravia, Poland, Gypsies, Romania, Russia, Greece,
Serbia, Slovakia, Sweden, Tatars, Ukraine, Vietnam, Wales and Jews.
Festival included programmes of music, dance, songs (also spiritual), costume show, exhibitions, crafts, creative and dance workshops.
In the city centre you could enjoy a wonderful manifestations of traditional folk art on many concerts.
Festival message from heart to heart with music, singing and dancing was presented mainly on Old town and Wenceslas square.
Best of the festival - Gala Concert - was traditionally held in a festive environment of Vinohrady Theater (sat 26th May 19:00).


MFF PSN 2018 poster
Plakát ke stážení zde (pdf). / Download poster here (pdf).


MFF PSN 2018 program
Program festivalu ke stažení (pdf). / Download program here (pdf).


Scénář ke stážení zde. / Download schedule here.

Další informace: / More info:

Find us on facebook.

Vstupenky k dispozici v pokladně Divadla na Vinohradech,
rezervace možná i přes email.
Vstup na venkovní koncerty je zdarma.

Tickets for Vinohrady Theatre here,
reservation on email also avaiable.
Open air concerts are free.


Organizátoři / Organisators:
Hlavním pořadatelem festivalu je Asociace Etnica, Asociace Limbora a hl. m. Praha spolu se sdruženími:
Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,
Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Shromáždění Němců, Romské kluby,
Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONAFIDE, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem převzali / Auspicies:
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová
a velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss

Directors:
ředitel festivalu: Ing. Jaroslav Miňo
programový ředitel: Dr. Mária Miňová

Režie programů:
E. Hrbíková, M. Urban, Ľ. Macek, Š. Ferenc, T. Urbanová, P. Fecenko, P. Mezei a další

V čestné umělecké radě festivalu jsou výrazné osobnosti – Jiří Kylián, Eva Holubová, Vlastimil Harapes, Ján Sebechlebský aj.,

Podpořili nás: / We are supported by:
sponzori
Hl. m. Praha, MČ Praha 1, MŠMT, MKČR, ÚSŽZ, DNM,
ENA s.r.o. Perfect Parquet s.r.o., Pragomedika,
JUDr. Bjalončík, M. Ondáš, ...

Mediální partneři:
Český rozhlas, ČT, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, SomvPrahe.sk, JankoHrasko.sk,
kudyznudy.cz, národnostní tisk, ...


Pages are subject to change.
Těšíme se na Vaší další návštěvu. / We look forward to your next visit.
© Limbora 2018